Real Property Gain Tax ( RPGT ) 2019

This is the latest Real Property Gain Tax (RPGT) table for the Year 2019. LAYANAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT) BAGI PELUPUSAN HARTANAH DALAM TAHUN KE-6 DAN SETERUSNYA, DAN LAYANAN CUKAI PERKHIDMATAN UNTUK PERKHIDMATAN PROFESIONAL DALAM NEGERI DAN DIIMPORT BERMULA 1 JANUARI 2019 Dalam Belanjawan 2019, Kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan [...]