RUMAH SELANGORKU – Rumah Mampu Milik Rakyat

Rumah Selangorku ini adalah Rumah Kos Rendah, Rumah Kos Sederhana Rendah, Rumah Kos Sederhana dan Rumah Mampumilik yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ini selaras dengan Dasar Perumahan Negeri Selangor yang utama adalah untuk merialisasikan matlamat ‘Satu Keluarga Satu Kediaman Yang Sempurna’. Bilangan pemaju swasta untuk membina rumah mampu milik melalui Rumah Selangorku dijangka bertambah. [...]