Tinjauan Bajet 2017

Berdasarkan Tinjauan Bajet 2017 daripada laman web Perdana Menteri telah mendedahkan bahawa tiga keutamaan topik yang menjadi kebimbangan rakyat malaysia ialah :- 1. Kos Sara Hidup- 26% 2. Perumahan Dan Kehidupan Bandar - 13% 3. Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan - 8% Diikuti oleh:- 4. Pendidikan - 6% 5. Pembangunan Ekonomi - 5% 6. Keselamatan Awam [...]